Frida Claesson

Födelsedatum:1885
Gravsatt:1970
Ort:Tjustad
Gravnummer:VE A 140, 141

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen