N. J. Classon

Födelsedatum:1871-12-12
Dödsdatum:1952-08-22
Gravsatt:1952-08-30
Ort:Tjustad
Gravnummer:VE A 145, 146

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen