Sofia Nilsson

Ort:Yxmedshult
Gravnummer:VE A 24, 25

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen