Christian F. Fam.grav Mohr

Gravnummer:VE B 14, 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen