Karl Axel Andersson

Födelsedatum:1890-05-14
Dödsdatum:1977-08-01
Gravsatt:1977-08-09
Ort:Väsby
Gravnummer:VE B 166, 167

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen