Oskar Fam Grav Andersson

Ort:Räfsala
Gravnummer:VE B 34, 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen