Erik Andersson

Födelsedatum:1919-09-05
Dödsdatum:2007-12-15
Gravsatt:2008-01-09
Ort:Kisa
Gravnummer:VE B 71, 72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen