Helge Andersson

Födelsedatum:1918-07-13
Dödsdatum:1995-01-21
Gravsatt:1995-02-02
Ort:Väsby
Gravnummer:VE B 166, 167

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen