Anton Bäck

Födelsedatum:1875
Gravsatt:1960
Ort:Rangkulla
Gravnummer:VE C 59, 60

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen