Ejnar Eriksson

Födelsedatum:1908-08-02
Dödsdatum:1969-11-10
Gravsatt:1969
Ort:Yxsmedshult
Gravnummer:VE C 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen