Erik Andersson

Födelsedatum:1911
Gravsatt:1987
Ort:Jordeke
Gravnummer:VE C 173, 174

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen