Ernst Carlsson

Födelsedatum:1888
Gravsatt:1961
Ort:Dansbo
Gravnummer:VE C 61, 62

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen