Gerd Elisabet Bäck

Födelsedatum:1883
Gravsatt:1963
Ort:Rangkulla
Gravnummer:VE C 59, 60

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen