Joel Bäck

Födelsedatum:1912-07-26
Dödsdatum:1983-06-05
Gravsatt:1983
Ort:Rangkulla
Gravnummer:VE C 59, 60

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen