Valborg Fransson

Födelsedatum:1903-06-30
Dödsdatum:2000-02-11
Gravsatt:2000-05-05
Ort:Ulrikag 1, Kisa
Gravnummer:VE C 73, 74

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen