Bertil Gunnar Rasin

Födelsedatum:1920-07-03
Dödsdatum:1998-05-22
Gravsatt:1998-07-21
Ort:Viken, Malen 6
Gravnummer:vg 03 168

Gravsatta inom samma gravplats