Frans Gustaf Klint

Födelsedatum:1835
Dödsdatum:1902-11-25
Gravsatt:1902
Gravnummer:JÄ 2 11:1
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järsnäs

Kyrkvägen 8
561 95 Lekeryd