Karl Sven-Erik Nolinge

Födelsedatum:1923-02-04
Dödsdatum:1995-11-19
Gravsatt:1995-12-04
Ort:Morlanda
Gravnummer:1 05 10
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Onsala Kyrkogård

Organistvägen
439 31 Onsala