Lena Kristina Pettersson

Födelsedatum:1954-02-13
Dödsdatum:1933-04-18
Gravsatt:1833-04-30
Ort:Möne Lillegården
Gravnummer:MN A 32-33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen