Klara Maria Pettersson

Födelsedatum:1856-12-12
Dödsdatum:1950-06-09
Gravsatt:1950-06-17
Ort:Möne Skattomta
Gravnummer:MN A 22-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen