Nils Valdemar Pettersson

Födelsedatum:1894-12-05
Dödsdatum:1968-10-14
Gravsatt:1968-10-18
Ort:Möne Bengtsgården
Gravnummer:MN A 20-21

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen