Alvar Johansson

Födelsedatum:1912-10-27
Dödsdatum:1993-08-31
Gravsatt:1993-09-14
Ort:Möne Småskola
Gravnummer:MN D 8-9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen