Bengt Eliasson

Födelsedatum:1862-09-03
Dödsdatum:1938-05-16
Gravsatt:1938-05-20
Ort:Ausås
Gravnummer:2 Gaml 311, 312
Ingen bild.Gravnummer:
Ingen bild.Gravnummer:

Gravsatta inom samma gravplats