Nils Gunnar Larsson

Födelsedatum:1926-09-08
Dödsdatum:2014-01-06
Gravsatt:2014-05-13
Ort:Stockholm
Gravnummer:A 45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Askgravlund A

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm