Alice Viola Frimar

Födelsedatum:1914-05-17
Dödsdatum:2016-08-31
Gravsatt:2017-05-02
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm