Anders Jonas Ahlgren

Födelsedatum:1974-09-08
Dödsdatum:2013-06-02
Gravsatt:2013-07-24
Ort:Karlstad
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm