Börje Claésson

Födelsedatum:1938-01-27
Dödsdatum:2016-04-01
Gravsatt:2016-06-17
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm