Carin Gunhild Aggerstad

Födelsedatum:1910-08-01
Dödsdatum:2003-12-26
Gravsatt:2004-04-16
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm