Ellis Ingeborg Berggren

Födelsedatum:1919-10-12
Dödsdatum:2016-11-05
Gravsatt:2017-05-03
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm