Elsa Eleonora Adolfsson

Födelsedatum:1904-01-30
Dödsdatum:1992-10-24
Gravsatt:1992-11-28
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm