Else Ann-Marie Forssell

Födelsedatum:1919-12-09
Dödsdatum:2015-08-22
Gravsatt:2015-10-19
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm