Erik Arvid Bruno Ackeryd

Födelsedatum:1916-07-12
Dödsdatum:1995-10-09
Gravsatt:1995-11-15
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm