Eva Erzébet Dackberg

Födelsedatum:1922-12-17
Dödsdatum:2015-10-13
Gravsatt:2016-05-02
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm