Gullan Eivor Dagmar Danielsson

Födelsedatum:1928-09-27
Dödsdatum:2016-12-24
Gravsatt:2017-05-22
Ort:Växsjö
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm