Gurli Viola Adler

Födelsedatum:1911-02-18
Dödsdatum:2006-01-21
Gravsatt:2006-05-08
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm