Hans Lennart Andersson

Födelsedatum:1924-10-16
Dödsdatum:2016-09-14
Gravsatt:2016-10-18
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm