Inger Alstermark

Födelsedatum:1951-10-16
Dödsdatum:2015-10-22
Gravsatt:2016-05-02
Ort:Farsta
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm