Jack Olof Urban Adolfsson

Födelsedatum:1946-07-19
Dödsdatum:1985-03-23
Gravsatt:1985-05-20
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm