Jan Ulrich Mats Abelin

Födelsedatum:1932-07-01
Dödsdatum:2013-04-10
Gravsatt:2013-06-18
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm