Karl Erik Altegren

Födelsedatum:1954-04-13
Dödsdatum:2017-03-28
Gravsatt:2017-06-14
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm