Karl Olof Björling

Födelsedatum:1937-05-04
Dödsdatum:2017-04-20
Gravsatt:2017-06-21
Ort:Ekerö
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm