Knut Eskil Lennart Ackefelt

Födelsedatum:1919-01-05
Dödsdatum:2004-05-01
Gravsatt:2004-08-19
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm