Madeleine Gunnel Christina Adfeldt Still

Födelsedatum:1942-12-13
Dödsdatum:2014-02-26
Gravsatt:2016-10-31
Ort:London, ENGLAND
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm