Nils Lennart Blomkvist

Födelsedatum:1929-01-04
Dödsdatum:2016-12-15
Gravsatt:2017-05-03
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm