Aino Aurora Ahlgren

Födelsedatum:1904-11-10
Dödsdatum:2001-04-20
Gravsatt:2002-10-11
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm