Anna Maria Fredriksson

Födelsedatum:1911-07-19
Dödsdatum:2016-06-15
Gravsatt:2016-08-19
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm