Bengt Rune Alm

Födelsedatum:1948-07-07
Dödsdatum:2010-01-08
Gravsatt:2010-05-03
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm