Christina Maria Ekstam

Födelsedatum:1957-10-16
Dödsdatum:2016-10-31
Gravsatt:2017-05-03
Ort:Huddinge
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm