Gertrud Maria Abrahamsson

Födelsedatum:1935-03-18
Dödsdatum:2016-03-20
Gravsatt:2016-05-30
Ort:Stockholm
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm