Gustaf Einar Flack

Födelsedatum:1924-07-20
Dödsdatum:2016-12-16
Gravsatt:2017-05-10
Ort:Kungsängen
Gravnummer:M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Minneslund

Kaplansbacken 1
112 24 Stockholm